DW B, het literair-culturele tijdschrift Dietsche Warande & Belfort, is na De Gids het oudste literaire tijdschrift uit het Nederlandse taalgebied. Onder hoofdredactie van Hugo Bousset is DW inmiddels een laboratorium voor de kruisbestuiving van literatuur en andere kunstvormen, zowel op papier als digitaal en met een regelmatig aanbod van podiumactiviteiten. Door literatuur, beeldende kunst, fotografie, architectuur en andere kunsten met elkaar in contact te brengen hoopt het tijdschrift elk van die kunsten tot een voortdurende staat van vernieuwing en verwondering te brengen.

DW is bovendien een van de grootste literaire tijdschriften. In de redactie werken talenten als Arnoud van Adrichem, Charlotte van den Broeck, Elma van Haren, Koen Peeters, Yves Petry, Johan de Boose en Peter Vermeersch mee aan voortdurende kwaliteit, relevantie, revelatie en innovatie.

ABO-ACTIE DW B JAARGANG 2020

In 2020 hebben we weer heel wat in petto. In DW B 1 (maart) stellen Fikry El Azzouzi en Dirk Leyman een focus samen over Satire als nieuw engagement na de postmoderne ironie, en hoe tegelijk (auto)censuur die satire bemoeilijkt. In DW B 2 (juni) gaat Arnoud van Adrichem op zoek naar het Oerboek, ofwel kinderboeken die een onuitwisbare indruk nalieten. Want schrijvers worden geboren uit lezers. En lezers worden geboren als ze een jaar of zeven zijn. Voor het septembernummer (DW B 3) zullen Johan de Boose en Peter Vermeersch de bewogen en complexe geschiedenis van de Poolse literatuur toelichten en enkele van haar prominente vertegenwoordigers opvoeren. En in DW B 4 (december) maakt Alicja Geszinska een boeknummer met als titel De Muur, over al wat muren optrekt tussen mensen, volkeren, religies en ideologieën.

Neem een abonnement op jaargang 2020 en krijg Vrouwelijke Arabische stemmen er gratis bij! In dit bijzondere boeknummer, samengesteld door Sigrid Bousset en Iman Humaydan, maken we een literaire reis langs acht Arabische landen aan de Middellandse Zee, te beginnen in Marokko, eindigend in Syrië.

Een abonnement (vier nummers) kost 52 euro, studenten en CJP’ers betalen 42 euro. Losse nummers koop je voor 15 euro. 

Bestel hier uw abonnement!

Wilt u meer doen voor DW B? Dat kan in de vorm van een steunabonnement (vanaf 100 euro). De namen van de steunende abonnees worden achteraan in elk nummer gepubliceerd. Stuur een e-mail naar dwbmagazine [at] gmail [dot] com.

 

VERSCHENEN:

DW B 2 2020
Het oerboek. 
Portretten van de schrijver als jonge lezer

 

Voor deze focus nodigde curator ARNOUD VAN ADRICHEM dertien auteurs van verschillende generaties uit om hun jonge lezende ik te exploreren. Hij vroeg hen naar hun oerboek: een kinder- of jeugdboek dat het mechaniekje van het schrijven al op vroege leeftijd in beweging bracht. En dat wellicht nog steeds resoneert in het oeuvre van de volwassen auteur. 

Zijn vraag resulteerde in bespiegelingen over zaken die ertoe doen: een vliegend schip, een straatlantaarn, fossielen, een beer die in een konijnenhol blijft steken, de grote blauwe verte, een lemmet, een conservenblikje met ananasschijven, massieve wolken en de wind die door de wilgen waait.

Teksten waarin de auteurs de bronnen van hun schrijverschap onthullen, geschreven door BENNO BARNARD, HUUB BEURSKENS, ANNEKE BRASSINGA, CHARLOTTE VAN DEN BROECK, ROB VAN ESSEN, CHRISTOPHE VAN GERREWEY, GUIDO VAN HEULENDONK, ATTE JONGSTRA, PATRICIA JOZEF, MARC KREGTING, RUTH LASTERS, KOEN SELS en WYTSKE VERSTEEG.

PETER VERHELST, MUSTAFA KÖR en PAUL DEMETS schrijven nieuwe gedichten.

LUCAS HÜSGEN ontdekt JULIANA KÁLNAY.

JULIEN STAARTJES debuteert.

En VIJFENTWINTIG VOORAANSTAANDE AUTEURS
koesteren DW B in onzekere tijden.

FANS VAN DW B

De winnaar van de Editio Debutantenschrijfwedstrijd 2020 voor fictie is bekend!

Lees hier de volledige tekst van de winnaar Annika van Veen

 

IN DE MEDIA:

Arjwan al Fayle in FILTER (Tijdschrift voor vertalen) over Vrouwelijke Arabische stemmen

"De vriendelijkste manier om de wereld te ontdekken zonder haar uit te putten, is door literatuur te lezen."

Bedankt, Arjwan Al Fayle, voor de bespreking van DW B's special Vrouwelijke Arabische stemmen in Filter. Tijdschrift over vertalen. Zij sprak met Helge Daniëls, vertaler van de prozateksten, over de uitdagingen van het vertalen uit het Arabisch."

Interview door Ine Roox met medecurator Iman Humaydan van Vrouwelijke Arabische stemmen in De Standaard

"Al sinds midden oktober komen woedende Libanezen op straat. Die revolutie kleurt opvallend vrouwelijk. 'We verzetten ons óók tegen de mannelijke dominantie.'"

-

NU ONLINE:

Een wereld van publieke opinies. Over Asha Karami's Godface

'Godface imponeert vooral door zijn grote ambitie. De bundel past in het steeds langer wordende rijtje van bundels die ingaan op actuele kwesties, maar als weinig anderen (en vooral als weinig andere debutanten) slaagt Karami erin een omvattend en caleidoscopisch tijdsbeeld te bieden. Ze gaat daarbij de meest fundamentele ervaringen en reflecties niet uit de weg, zoals de discursiviteit en ongrijpbaarheid van identiteit, de complexe verhouding tot de ander of de beangstigende onkenbaarheid van onze (de?) wereld. Dat doet ze bovendien zonder expliciet positie in te nemen, maar door de lezer te wijzen op de contradicties die ons tijdsgewricht zelf in zich draagt.' 

-

Glitter, glamour en onzekerheid. Over de gekmakende millennialwereld van Joost de Vries' Rustig aan, tijger

'Rustig aan, tijger is een ambitieus tijdsdocument over een universum waarin zelfs het beste niet goed genoeg is, waarin sociale media ons tegen elkaar laten concurreren en een voorbeeld van iemand die het beter voor elkaar heeft altijd dichtbij is. De angst niet uniek te zijn mag dan geen primaire levensbedreiging zijn, het kan je maar al te goed in een levenslange houdgreep strikken. Daar kan geen torenhoge ambitie tegenop.'

De man die zichzelf aanviel. Liesbeth D'Hoker over Condities van Thomas Heerma van Voss

'Met Condities, een roman over verval en de vurige wens tot wederopstanding, voegt Thomas Heerma van Voss een nieuwe telg toe aan zijn fictioneel werk. Condities beschrijft de wankele toestand van de protagonist als schrijver, geliefde en zieke. Heerma van Voss geeft in interviews aan dat die ‘conditie’ geïnspireerd is door zijn persoonlijke ziektegeschiedenis, die hij nu omsmeedt tot fictie.'

-

Afscheid van Cees Nooteboom

'‘Afscheid van Cees Nooteboom’. Toen ik dat noteerde, louter bedoeld als kopje boven mijn lectuurglossen bij een nieuwe dichtbundel (of een nieuw gedicht) van Cees Nooteboom, diende zich als uit zichzelf en tot mijn schrik de nogal ongepaste, want ontijdige betekeniscontext van een uitvaart aan. Tegelijkertijd zat juist hierin, zoals spoedig zou blijken, de crux, als ik dat woord in dit verband mag gebruiken, van wat de zesentachtigjarige dichter zelf, als enige die daartoe het recht had, zich voorstelde of probeerde voor te stellen aangaande zijn verscheiden en het al dan niet eindige van zijn einde.'

-

Een paradoxaal ziekenhuisverhaal. Anne van den Dool over Herman Brusselmans' Bloedspuwen naar de hematoloog

'Ik geef het toe: deze bespreking is in feite een experiment. Als een van de weinigen in deze wereld had ik tot enkele weken geleden nog nooit een roman van Herman Brusselmans aangeraakt. Ik kende de man van verhalen, televisieoptredens waarin zijn lange sluike haar zijn bebrilde gezicht grotendeels bedekte, zijn Vlaamse accent genoeg was om de talkshowpresentator in kwestie aan zijn lippen te laten hangen.'

Of ik wegliep uit mezelf. Geertjan De Vugt over H. C. ten Berges De beproevingen van Álvar Núñez Cabeza de Vaca

'Kan hij die geen schipbreuk heeft geleden wel beweren dat hij heeft geleefd? Anders gezegd: wat is een leven zonder schipbreuk? Het is een vraag die in mij opkomt, terwijl ik in een comfortabele zetel zit en luister naar de persoon tegenover me die vanachter een modieus brilletje vertelt over een olietanker die van Rotterdam naar Zuid-Amerika vaart.'

-

Gevaarlijke schoonheid. Bram Lambrecht over Zon van Peter Verhelst

'Ook Zon, Peter Verhelsts nieuwste bundel, wordt op het achterplat gepresenteerd als ‘een nieuwe wending aan het omvangrijke oeuvre’ van de auteur, als ‘een broeierig geheel waarin het politieke voor het eerst open en bloot verbonden wordt met het lyrische’. De soep wordt echter niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend.'

-

De ongekroonde rockster van het Vlaamse theater. Over Stuk van mijn leven van Arne Sierens

'Stuk van mijn leven is in de eerste plaats een egodocument. Als er één ding is waarop je Arne Sierens in de loop van dit boek (of daarbuiten) niet zult betrappen, dan is het wel valse bescheidenheid of artificiële nuance. Sierens is muzikaal, niet museaal: zijn hele levenswandel en werkethiek zijn ingegeven door begeesterde intuïtie en een buitensporige energie, en dat merk je ook in deze atypische memoires. De lezer wordt niet bij het handje genomen, maar mee in het bad getrokken. Je leest niet louter over Sierens, je wordt Sierens. Iedereen is Arne en Arne is bijlange niet iedereen.'